Sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời có xin được việc hay không?

197

Khá nhiều thí sinh thắc mắc về việc làm hồ sơ xin việc có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời để thay thế bằng chính quy được không?

Sau khi tốt nghiệp thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Sau khi tốt nghiệp thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Trong trường hợp nào thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời?

Gấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chính là một tờ giấy chứng nhận thí sinh đã đủ điều kiện tốt nghiệp, thông tin trên giấy tốt nghiệp sẽ ghi đầy đủ thông tin của thí sinh, chuyên ngành thí sinh tốt nghiệp cũng như thời gian sử dụng và giấy chứng nhận tốt nghiệp này sẽ có đóng dấu của nhà trường.

Dựa vào điều luật của TT-BLĐTBXH quy định, giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời, bảng điểm tạm thời, sẽ được cấp trong trường hợp thí sinh đã đủ điều kiện tốt nghiệp và mới tốt nghiệp nhưng đang trong thời gian chờ cấp bằng chính quy.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời sẽ do chính nhà trường cấp cho thí sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định, thông thường là trong vòng 75 ngày. Và giấy chứng nhận tốt nghiệp này sẽ không còn hiệu lực khi thí sinh được cấp bằng tốt nghiệp chính thức.

Không chỉ riêng hệ Đại học sau khi tốt nghiệp thí sinh mới được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mà ở bất cứ hệ đào tạo nào sau khi tốt nghiệp thí sinh cũng đều được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ có hiệu lực như tấm bằng tốt nghiệp chính quy trong gian cho phép ( thời gian sẽ do mỗi trường quy đinh) nên thí sinh có thể dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để đi xin việc hay đăng ký nhập học tại các hệ Trung cấp Y dược, Cao đẳng, Đại học, tùy thuộc vào giấy chứng nhận tốt nghiệp hệ đào tạo nào?

Tùy theo từng đơn vị tuyển dụng mà thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời có xin được việc hay không?

Khá nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng và băn khoăn về vấn đề trong thời gian chưa có bằng tốt nghiệp chính quy có thể sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời đi xin việc được không?

Để giải đáp câu hỏi trên cho thí sinh ban tuyển sinh Cao đẳng Y dược Đắk Nông sẽ có thông tin chi tiết và cụ thể tới thí sinh như sau:

Dựa vào điều luật 11 Bộ luật lao động 2012 quy định quyền tuyển dụng lao động và sử dụng bằng cấp khi đi xin việc. Theo đó, người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ đơnvị tuyển dụng lao động nào, tại nơi mà pháp luật không cấm, người lao động có quyền lựa chọn nghề nghiệp phù hợp theo nguyện vọng khả năng, trình độ và sức khỏe của mình.

Và cũng tùy theo đơn vị tuyển dụng yêu cầu bằng cấp và giấy tờ hiện mà người lao động có đủ điều kiện để làm việc hay không. Đa phần các đơn vị tuyển dụng hay trường học vẫn chấp nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của thí sinh, trong điều kiện giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vẫn còn thời hạn sử dụng. Vì vậy, trong trường hợp này sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời có xin được việc hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào tiêu chí tuyển dụng của đơn vị mà bạn muốn làm việc.

Nguồn: caodangyduocdacnong.edu.vn